ORAL CANCER

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ORAL CANCER

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ο καρκίνος του στόματος αποτελεί μια σχετικά σπάνια αλλά επιθετική μορφή κακοήθειας. Η συχότητα εμφάνισής του αυξάνεται προοδευτικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία, καταγράφοντας ετησίως πάνω από 500.000 νέα περιστατικα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο – squamous cell carcinoma – αποτελεί τη συχνότερη μορφή της νόσου. Η πρόγνωση καθορίζεται σημαντικά από τη σταδιοποίηση της νόσου – “πόσο προχωρημένο είναι” – τη στιγμή της διάγνωσης. Τα ποσοστά επιβίωσης να φθάνουν μεχρι και το 90% για ασθενείς με αρχόμενη νόσο, οι οποίοι υποβάλλονται έγκαιρα σε κατάλληλη θεραπεία.

Η γλώσσα – καρκίνος γλώσσας (tongue cancer) – αποτελεί τη συχνότερη εντόπιση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, ακολουθούμενη από το έδαφος του στόματος, το βλεννογόνο της παρειάς, τη κάτω γνάθο, τα χείλη και την άνω γνάθο/ υπερώα. Οι επιχώριοι – τραχηλικοί – λεμφαδενένες προσβάλλονται σε υψηλό ποσοστό και κατά κανόνα αφαιρούνται μαζί με την πρωτοπαθή βλάβη – λεμφαδενικός καθαρισμός (neck dissection) – για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ογκολογικού ελέγχου της νόσου – “εκρίζωση” της νόσου. Η ποιότητα ζωής και η κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη (rehabilitation) του ασθενούς στη πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα  – Health Related Quality of Life – αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε ογκολογικής ομάδας που ασχολείται με την ιδιάιτερων απαιτήσεων αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος/ κεφαλής και τραχήλου.

Η εξειδικευμένη, διεπιστημονική ογκολογική μας ομάδα, αποτελείται από ιατρούς διαφόρων ειδικότητων, με εμπειρία και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας - Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Πλαστικός Χειρουργός, Ογκολόγος Παθολόγος, Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής - που συνεργάζονται στενά για να προσφέρουν τη θεραπεία που θα έχει τα καλύτερα για εσάς αποτέλεσματα. Με την τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή ενός από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας - ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, οι οποίες βασίζονται :
Eξειδικευμένους και έμπειρους στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο στόματος/ κεφαλής & τραχήλου χειρουργών, ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών. Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με ειδικούς παθολοανατόμους και ακτινοδιαγνώστες για ακριβή διάγνωση και σταδιοπόιηση της νόσου.
Oral Cancer
Ολιστική και ριζική αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος - εκρίζωση της νόσου - επιδιώκοντας παράλληλα διατήρηση της ποιότητα ζωής σας και τη κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη σας στη πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα. Η ομάδα μας περιλαμβάνει εξειδικευμένους στην αποκατάσταστη της στοματικής κοιλότητας χειρουργούς, διαιτολόγους και λογοθεραπευτές, για την αποκατάσταση της εμφάνισης και την υποστήριξη της σίτισης - κατάποσης και της ομιλίας σας – αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση).
Oral Cancer
Εξατομικευμένη με βάση τη σταδιοποίηση, την εντόπιση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου, χειρουργική ή μη θεραπεία, ακολουθώντας επακριβώς τις διεθνώς αναγνωρισμένες και τεκμηριωμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος – National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines.
Oral Cancer

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Η στοματική κοιλότητα καλύπτεται από έναν εξειδικευμένο ιστό (βλεννογόνο), ο οποίος απαρτίζεται από μια μεγάλη ποικιλία κυτάρων, κάθε ένα από αυτά μπορεί να υποστεί κακοήθη εξαλλαγή. Το 90% των περιπτώσεων καρκίνου στόματος προέρχεται από κακοήθη εξαλλαγή των πλακώδων κυττάρων του βλεννογόνου – καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα (squamous cell carcinoma). Σπανιότερα απαντώνται κακοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού ιστού (π.χ. σάρκωμα, οστεοσάρκωμα) των ελάσσονων σιελογόνων αδένων, του λεμφικού ιστού ή των μελανοκυττάρων (μελάνωμα βλεννογόνου στόματος).

Φυσιολογικά ο βλεννογόνος του στόματος έχει χρώμα ανοιχτό ροζ και ομαλή μορφή. Κάθε αλλαγή της φυσιολογικής αυτής εμφάνισης του βλεννογόνου :
  • Λευκές βλάβες (λευκοπλακία)
  • Ερυθρές βλάβες (ερυθροπλακία)
  • Έλκος (εξέλκωση) - χωρίς προφανή αιτία το οποίο παραμένει για περισσότερο από 15 ημέρες και αιμορραγεί εύκολα.
  • Εξωφυτική βλάβη  
  • Διόγκωση.
θα πρέπει να ελέγχεται προς αποκλεισμό κακοήθους νόσου. H ακριβής διάγνωση του καρκίνου στόματος γίνεται με τη λήψη τεμαχίου ιστών από την ύποπτη – προς διερεύνηση – βλάβη και εξειδικευμένη ιστοπαθολογική εξέταση – βιοψία. Ακολουθεί ειδικός κατά περίπτωση απεικονιστικός έλεγχος – αξονική τομογραφία (C.T.), μαγνητική τομογραφία (M.R.I.), εξέταση PET scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) – για την ακριβή σταδιοποίηση της νόσου.

Η σταδιοποίηση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας γίνεται με βάση σύστημα TNM, του Αμερικάνικου Κολλεγίου των Χειρουργών για τα κακοήθη νεοπλάσματα – American Joint Committee on Cancer/ International Union Against Cancer AJCC/ IUAC TNM Staging Classification for the Lip and Oral Cavity. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε 3 κύρια χαρακτηριστικά: Το μέγεθος και την τοπική επέκταση της πρωτογενούς βλάβης [Τ : Tumor, Όγκος, την επέκταση στους επιχώριους τραχηλικούς λεμφαδένες [Ν : Nodes, Λεμφαδένες], την ύπαρξη ή μη απομακρυσμένων μεταστάσεων [Μ : Metastases, Μεταστάσεις].
Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται από ειδικό Ογκολογικό Συμβούλιο για να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό σχέδιο θεραπείας για εσάς, με βάση τον τύπο, τη εντόπιση, τη σταδιοποίηση και τα ιδιαίτερα ογκολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.
H ακριβής διάγνωση του καρκίνου στόματος γίνεται με τη λήψη βιοψίας.
Η σταδιοποίηση της νόσου με κλινική εξέταση και ειδικό κατά περίπτωση απεικοστικό έλεγχο (C.T., M.R.I. P.E.T.).
Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται από ειδικό ογκολογικό συμβούλιο για να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό σχέδιο θεραπείας για εσάς.
Oral Cancer

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους και έμπειρους στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο στόματος/ κεφαλής & τραχήλου χειρουργών, ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών, οι οποίοι σύγχρονες - υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, με βαση διεθνώς αναγνωρισμένες και αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες - του National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και το σχέδιο θεραπείας εξατομικεύται με βάση τον τύπο, τη εντόπιση, τη σταδιοποίηση και τα ιδιαίτερα ογκολογικά χαρακτηριστικά της νόσου. Παράλληλα με την ριζική ογκολογική αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος - εκρίζωση της νόσου - επιδιώκεται η διατήρηση της ποιότητα ζωής σας και τη κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη σας στη πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα.

Ι. Χειρουργική Θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου στόματος και συνίσταται σε χειρουργική αφαίρεση – εκτομή – του όγκου. Τα όρια της εκτομής καθορίζονται από τον τύπο, το μέγεθος και τη επέκταση τοπικά της πρωτοπαθούς βλάβης, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά της θέσης εντόπισής της (γλώσσα, έδαφος στόματος, βλεννογόνος παρειάς, κάτω γνάθος, χείλη ή άνω γνάθος/ υπερώα. Οι επιχώριοι – τραχηλικοί – λεμφαδενένες προσβάλλονται σε υψηλό ποσοστό και κατά κανόνα αφαιρούνται μαζί με την πρωτοπαθή βλάβη – εκλεκτικός λεμφαδενικός καθαρισμός (neck dissection) – για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ογκολογικού ελέγχου της νόσου – “εκρίζωση” της νόσου. Ακολουθεί επανορθωτική επέμβαση (reconstructive surgery), με σκοπό τη διατήρηση της εμφάνισης σας και τη υποστήριξη βασικών λειτουργιών όπως η μάσηση και η κατάποση. Θα σας προταθούν διάφορες επανορθωτικές επιλογές για να αποφασίσουμε μαζί το πλάνο το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό 3D ανασύνθεσης των ανατομικών δομών του προσώπου και το στόματος, ώστε να πετύχουμε τη καλύτερη δυνατή αποκατάσταση – ανακατασκευή του ογκολογικού ελλείμματος.

ΙΙ. Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία (Radiotherapy), συνίσται σε καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με ακτίνες Χ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια ή συχνότερα ως συμπληρωματική (μετά το χειρουργείο) θεραπεία.

ΙIΙ. Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία (Chemotherapy) μπορεί να χορηγηθεί μαζί με την ακτινοθεραπεία, με σκοπό να αυξήση τη δράση της, στοχεύοντας σε καρκινικά κυτταρα με ειδικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο ή για εκρίζωση τυχόν υπολειμματικών καρκινικών κυτταρων.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου στόματος και συνίσταται σε χειρουργική αφαίρεση – εκτομή – του όγκου και των επιχώριων, τραχηλικών λεμφαδένων. Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική, μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε συνδυσμό ή μη με χημειοθεραπέια.

Oral Cancer

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, όλη η ομάδα μας θα παραμείνει στο πλευρό σας μέχρι την πλήρη επανένταξη σας στους καθημερούς - προ εμφάνισης της νόσου - ρυθμούς ζωής σας, προτείνοντας λύση σε κάθε δυσκολία ή πρόβλημα το οποίο μπορεί να ανακύψει. Τα πρώτα χρόνια, ανάλογα με τον τύπο και τη σταδιοποίηση της νόσου - θα χρειαστεί να σας βλέπουμε αρκετά συχνά, ωστε να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα τυχόν επενεμφάνιση της νόσου.
oral-cancer-1.jpg

Ενημερωτικό Video • A.A.O.M.S.

Ενημερωτικό Video • Dr Chatzistefanou

Head Neck Oral Pathology • Download

Head Neck Oral Pathology • Download

Κατευθυντήριες Οδηγίες NCCN • Download

Κατευθυντήριες Οδηγίες NCCN • Download

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ο καρκίνος του στόματος αποτελεί μια σχετικά σπάνια αλλά επιθετική μορφή κακοήθειας. Η συχότητα εμφάνισής του αυξάνεται προοδευτικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία, καταγράφοντας ετησίως πάνω από 500.000 νέα περιστατικα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο – squamous cell carcinoma – αποτελεί τη συχνότερη μορφή της νόσου. Η πρόγνωση καθορίζεται σημαντικά από τη σταδιοποίηση της νόσου – “πόσο προχωρημένο είναι” – τη στιγμή της διάγνωσης. Τα ποσοστά επιβίωσης να φθάνουν μεχρι και το 90% για ασθενείς με αρχόμενη νόσο, οι οποίοι υποβάλλονται έγκαιρα σε κατάλληλη θεραπεία.

Η γλώσσα – καρκίνος γλώσσας (tongue cancer) – αποτελεί τη συχνότερη εντόπιση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, ακολουθούμενη από το έδαφος του στόματος, το βλεννογόνο της παρειάς, τη κάτω γνάθο, τα χείλη και την άνω γνάθο/ υπερώα. Οι επιχώριοι – τραχηλικοί – λεμφαδενένες προσβάλλονται σε υψηλό ποσοστό και κατά κανόνα αφαιρούνται μαζί με την πρωτοπαθή βλάβη – λεμφαδενικός καθαρισμός (neck dissection) – για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ογκολογικού ελέγχου της νόσου – “εκρίζωση” της νόσου. Η ποιότητα ζωής και η κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη (rehabilitation) του ασθενούς στη πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα  – Health Related Quality of Life – αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε ογκολογικής ομάδας που ασχολείται με την ιδιάιτερων απαιτήσεων αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος/ κεφαλής και τραχήλου.

Η εξειδικευμένη, διεπιστημονική ογκολογική μας ομάδα, αποτελείται από ιατρούς διαφόρων ειδικότητων, με εμπειρία και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας - Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Πλαστικός Χειρουργός, Ογκολόγος Παθολόγος, Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής - που συνεργάζονται στενά για να προσφέρουν τη θεραπεία που θα έχει τα καλύτερα για εσάς αποτέλεσματα. Με την τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή ενός από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας - ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, οι οποίες βασίζονται :
Eξειδικευμένους και έμπειρους στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο στόματος/ κεφαλής & τραχήλου χειρουργών, ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών. Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με ειδικούς παθολοανατόμους και ακτινοδιαγνώστες για ακριβή διάγνωση και σταδιοπόιηση της νόσου.
Oral Cancer
Ολιστική και ριζική αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος - εκρίζωση της νόσου - επιδιώκοντας παράλληλα διατήρηση της ποιότητα ζωής σας και τη κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη σας στη πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα. Η ομάδα μας περιλαμβάνει εξειδικευμένους στην αποκατάσταστη της στοματικής κοιλότητας χειρουργούς, διαιτολόγους και λογοθεραπευτές, για την αποκατάσταση της εμφάνισης και την υποστήριξη της σίτισης - κατάποσης και της ομιλίας σας – αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση).
Oral Cancer
Εξατομικευμένη με βάση τη σταδιοποίηση, την εντόπιση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου, χειρουργική ή μη θεραπεία, ακολουθώντας επακριβώς τις διεθνώς αναγνωρισμένες και τεκμηριωμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος – National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines.
Oral Cancer

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Η στοματική κοιλότητα καλύπτεται από έναν εξειδικευμένο ιστό (βλεννογόνο), ο οποίος απαρτίζεται από μια μεγάλη ποικιλία κυτάρων, κάθε ένα από αυτά μπορεί να υποστεί κακοήθη εξαλλαγή. Το 90% των περιπτώσεων καρκίνου στόματος προέρχεται από κακοήθη εξαλλαγή των πλακώδων κυττάρων του βλεννογόνου – καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα (squamous cell carcinoma). Σπανιότερα απαντώνται κακοήθη νεοπλάσματα του συνδετικού ιστού (π.χ. σάρκωμα, οστεοσάρκωμα) των ελάσσονων σιελογόνων αδένων, του λεμφικού ιστού ή των μελανοκυττάρων (μελάνωμα βλεννογόνου στόματος).

Φυσιολογικά ο βλεννογόνος του στόματος έχει χρώμα ανοιχτό ροζ και ομαλή μορφή. Κάθε αλλαγή της φυσιολογικής αυτής εμφάνισης του βλεννογόνου :
  • Λευκές βλάβες (λευκοπλακία)
  • Ερυθρές βλάβες (ερυθροπλακία)
  • Έλκος (εξέλκωση) - χωρίς προφανή αιτία το οποίο παραμένει για περισσότερο από 15 ημέρες και αιμορραγεί εύκολα.
  • Εξωφυτική βλάβη  
  • Διόγκωση.
θα πρέπει να ελέγχεται προς αποκλεισμό κακοήθους νόσου. H ακριβής διάγνωση του καρκίνου στόματος γίνεται με τη λήψη τεμαχίου ιστών από την ύποπτη – προς διερεύνηση – βλάβη και εξειδικευμένη ιστοπαθολογική εξέταση – βιοψία. Ακολουθεί ειδικός κατά περίπτωση απεικονιστικός έλεγχος – αξονική τομογραφία (C.T.), μαγνητική τομογραφία (M.R.I.), εξέταση PET scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) – για την ακριβή σταδιοποίηση της νόσου.

Η σταδιοποίηση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας γίνεται με βάση σύστημα TNM, του Αμερικάνικου Κολλεγίου των Χειρουργών για τα κακοήθη νεοπλάσματα – American Joint Committee on Cancer/ International Union Against Cancer AJCC/ IUAC TNM Staging Classification for the Lip and Oral Cavity. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε 3 κύρια χαρακτηριστικά: Το μέγεθος και την τοπική επέκταση της πρωτογενούς βλάβης [Τ : Tumor, Όγκος, την επέκταση στους επιχώριους τραχηλικούς λεμφαδένες [Ν : Nodes, Λεμφαδένες], την ύπαρξη ή μη απομακρυσμένων μεταστάσεων [Μ : Metastases, Μεταστάσεις].
Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται από ειδικό Ογκολογικό Συμβούλιο για να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό σχέδιο θεραπείας για εσάς, με βάση τον τύπο, τη εντόπιση, τη σταδιοποίηση και τα ιδιαίτερα ογκολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.
H ακριβής διάγνωση του καρκίνου στόματος γίνεται με τη λήψη βιοψίας.
Η σταδιοποίηση της νόσου με κλινική εξέταση και ειδικό κατά περίπτωση απεικοστικό έλεγχο (C.T., M.R.I. P.E.T.).
Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται από ειδικό ογκολογικό συμβούλιο για να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό σχέδιο θεραπείας για εσάς.
Oral Cancer

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους και έμπειρους στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο στόματος/ κεφαλής & τραχήλου χειρουργών, ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών, οι οποίοι σύγχρονες - υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, με βαση διεθνώς αναγνωρισμένες και αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες - του National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και το σχέδιο θεραπείας εξατομικεύται με βάση τον τύπο, τη εντόπιση, τη σταδιοποίηση και τα ιδιαίτερα ογκολογικά χαρακτηριστικά της νόσου. Παράλληλα με την ριζική ογκολογική αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος - εκρίζωση της νόσου - επιδιώκεται η διατήρηση της ποιότητα ζωής σας και τη κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη σας στη πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα.

Ι. Χειρουργική Θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου στόματος και συνίσταται σε χειρουργική αφαίρεση – εκτομή – του όγκου. Τα όρια της εκτομής καθορίζονται από τον τύπο, το μέγεθος και τη επέκταση τοπικά της πρωτοπαθούς βλάβης, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά της θέσης εντόπισής της (γλώσσα, έδαφος στόματος, βλεννογόνος παρειάς, κάτω γνάθος, χείλη ή άνω γνάθος/ υπερώα. Οι επιχώριοι – τραχηλικοί – λεμφαδενένες προσβάλλονται σε υψηλό ποσοστό και κατά κανόνα αφαιρούνται μαζί με την πρωτοπαθή βλάβη – εκλεκτικός λεμφαδενικός καθαρισμός (neck dissection) – για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ογκολογικού ελέγχου της νόσου – “εκρίζωση” της νόσου. Ακολουθεί επανορθωτική επέμβαση (reconstructive surgery), με σκοπό τη διατήρηση της εμφάνισης σας και τη υποστήριξη βασικών λειτουργιών όπως η μάσηση και η κατάποση. Θα σας προταθούν διάφορες επανορθωτικές επιλογές για να αποφασίσουμε μαζί το πλάνο το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό 3D ανασύνθεσης των ανατομικών δομών του προσώπου και το στόματος, ώστε να πετύχουμε τη καλύτερη δυνατή αποκατάσταση – ανακατασκευή του ογκολογικού ελλείμματος.

ΙΙ. Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία (Radiotherapy), συνίσται σε καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με ακτίνες Χ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια ή συχνότερα ως συμπληρωματική (μετά το χειρουργείο) θεραπεία.

ΙIΙ. Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία (Chemotherapy) μπορεί να χορηγηθεί μαζί με την ακτινοθεραπεία, με σκοπό να αυξήση τη δράση της, στοχεύοντας σε καρκινικά κυτταρα με ειδικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο ή για εκρίζωση τυχόν υπολειμματικών καρκινικών κυτταρων.

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου στόματος και συνίσταται σε χειρουργική αφαίρεση – εκτομή – του όγκου και των επιχώριων, τραχηλικών λεμφαδένων. Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική, μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε συνδυσμό ή μη με χημειοθεραπέια.

Oral Cancer

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, όλη η ομάδα μας θα παραμείνει στο πλευρό σας μέχρι την πλήρη επανένταξη σας στους καθημερούς - προ εμφάνισης της νόσου - ρυθμούς ζωής σας, προτείνοντας λύση σε κάθε δυσκολία ή πρόβλημα το οποίο μπορεί να ανακύψει. Τα πρώτα χρόνια, ανάλογα με τον τύπο και τη σταδιοποίηση της νόσου - θα χρειαστεί να σας βλέπουμε αρκετά συχνά, ωστε να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα τυχόν επενεμφάνιση της νόσου.

Ενημερωτικό Video • A.A.O.M.S.

Ενημερωτικό Video • Dr Chatzistefanou

oral-cancer-1.jpg

Head Neck Oral Pathology • Download

Head Neck Oral Pathology • Download

Κατευθυντήριες Οδηγίες NCCN • Download

Κατευθυντήριες Οδηγίες NCCN • Download

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Dr. CHATZISTEFANOY MD, PhD

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

GET IN TOUCH

logo_v2_hex_000000.png

GET IN TOUCH

logo_v2_hex_000000.png