FACE MAKEOVER

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

FACE MAKEOVER

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η εμφάνιση του προσώπου παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό και μοναδικό ρόλο στην αυτοπεποίθηση και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις – “Everything is in the face” - Μάρκος Τύλλιος Κικέρων. Η έννοια της "ομορφιάς" αποτέλεσε αντικείμενο φιλοσοφικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης κατά τη διάρκεια του κλασικού ελληνικού πολιτισμού (5ος - 4ος αιώνας π.Χ.) και της αναγέννησης (Leonardo da Vinci), συνδέοντας την ελκυστική εμφάνιση με τη συμμετρία και τις αρμονικές αναλογίες μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του προσώπου – Συμμετρία Προσώπου.

Το περιγραμμα της κάτω γνάθου, η μύτη και το πηγούνι αποτελούν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης του πρόσωπου. Άλλα χαρακτηριστικά, όπως τα χείλη, τα ζυγωματικά, ο λαιμός (“προγούλι”), πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, ώστε να πετύχουμε  ένα άρτιο και φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και μπορεί να χρειάζεται μία ή περισσότερες παρεμβάσεις.

FACE MAKEOVER

Face Makeover (Facial Makeover Surgery) είναι ένας συνδυασμός παρεμβάσεων στα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά του προσώπου, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος. Η όλη διαδικασία συνίσταται σε 3 βασικούς άξονες και μπορεί, κατά περίπτωση, να ολοκληρωθέι σε ένα ή σε περισσοτερα στάδια.
Face Makeover

FACE MAKEOVER • 3 ΣΤΑΔΙΑ

Ι. Ορθογναθική Χειρουργική

Ορθογναθική χειρουργική (Corrective Jaw Surgery) είναι η επέμβαση με την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε το περιγραμμα του προσώπου, μέσω απόδοσης σωστής ("ορθής") σχέσης μεταξύ της άνω και της κάτώ γνάθου. Αποτελεί συνήθως τη βάση της αισθητικής “μεταμόρφωσης” του προσώπου.

II. Αισθητική Χειρουργική Προσώπου

Η απόδοση συμμετρίας και αρμονικών αναλογιών μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του προσώπου – μύτη, πηγούνι, χείλη, ζυγωματικά – είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη ενός ελκυστικού και φυσικού αποτελέσματος.

  • Γενειοπλαστική (Genioplasty, Chin Reshaping Surgery) – Το γένειο ("γένειο" σημαίνει πηγούνι) παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός ισορροπημένου αισθητικά προφίλ (face profile). Γενειοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση και / ή το σχήμα του πηγουνιού. Η αύξηση του πηγουνιού (chin augmentation) είναι μια από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο και φορά ανδρες και γυναίκες με κοντό και ατροφικό γένειο.
  • Ρίνοπλαστική (Rhinoplasty) – Όταν μια μύτη είναι πολύ μεγάλη, μακριά ή με "καμπούρα" (προέχον ύβος), μπορεί να επισκιάσει ένα κατά τα άλλα όμορφο πρόσωπο. Αντιθέτως μια ελκυστική και καλοσχηματισμένη μύτη, μπορεί να αναδεικνύξει τη φυσική ομορφιά των ματιών, του στόματος και των ζυγωματικών.
  • Περίγραμμα προσώπου / διόρθωση στο “διπλοσάγωνο” (Double chin surgery) – H αισθητική διευθέτηση στο προγούλι (“διπλοσάγωνο”), συνίσταται στην απομάκρυνση του ανεπιθύμητου, πλεονάζοντος λιπώδους ιστού από την υπογενείδια περιοχή, με στόχο την αναδιαμόρφωση του φυσιολογικού περιγράμματος του της κάτω γνάθου και πηγουνιού και την απόδοση μιας πιο νεανικής και ελκυστικής εμφάνισης.
  • Πλαστική Χειλιών (Lip plasty) – Τα καλοσχηματισμένα και “γεμάτα” χείλη μπορούν να προσδώσουν ένα πιο θελκτικό χαμόγελο και μια πιο γενική και ελκυστική εμφάνιση. Η αύξηση του όγκου των χειλιών (lip augmentation) με ενέσιμα βιοϋλικά (fillers) και η άγνωστη, ενδεχομένως, σε πολλούς ασθενείς, ανόρθωση του άνω χείλους (subnasal lip lift) είναι ίσως οι πιο συχνές αισθητικές παρεμβάσεις στα χείλη.
  • Αύξηση ζυγωματικών (Cheekbone plasty, malar plastic surgery) – Τα έντονα και καλοσχηματισμένα ζυγωματικά αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό μιας αισθητικά ισορροπημένης και ελκυστικής εμφάνισης. Με τα εμφυτεύματα ζυγωματικών (εμφυτευματα προσώπου, face implants) και την αφαίρεση του λιπωδους σωματος της παρειάς (buccal fat pad removal), μπορούμε να τονίσουμε τα ζυγωματικά, αναδεικνυοντας την ομορφία του προσωπου.

ΙΙΙ. Μη Χειρουργικές Αισθητικές Παρεμβάσεις

Υπάρχουν αρκετές ελάχιστα παρεμβατικές θεραπείες που μπορούν να συμπληρώσουν την αισθητική "μεταμόρφωση" του προσώπου, όπως είναι η αύξηση του όγκου και η ενίσχυση του φυσικού περιγράμματος των χειλιών με τη χρήση ειδικού ενέσιμου υαλουρονικού ως υλικό πλήρωσης (fillers), η διόρθωση του "ουλικού χαμόγελου" με εφαρμογές botox, τονισμός του περιγράμματος με νηματα και η βελτίωση της εμφάνισης των δοντιων – λαμπερό χαμόγελο – με ορθοδοντική θεραπεία και/ή εφαρμογές αισθητικής οδοντιατρικής.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ FACE MAKEOVER;

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνδρες και γυναίκες επιλέγουν να απαλλαγούν από ατέλειες του προσώπου που τους ενοχλούν και να "μεταμορφώσουν" την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση τους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται διαφορετικό συνδυασμό επεμβάσεων - εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Η προσεκτική και ενδελεχής ανάλυση των αναλογιών του προσώπου, η ακριβής σχεδίαση και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι το “μυστικό” για την επίτευξη ενός άρτιου και φυσικού αποτελέσματος. Ο Dr. Χατζηστεφάνου χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη υπολογιστική “ψηφιακή” τεχνολογία Computer-Aided Design - CAD/CAM. Με τη βοήθεια του προσομοιωτή δημιουργείται μια τρισδιάστατη 3D απεικόνιση του προσώπου, η οποία επιτρέπει τη δοκιμή και σχεδίαση διαφορετικών αποτελεσμάτων, επιλέγοντας αυτό το οποίο ταιριάζει τελικά καλύτερα σε σας.
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται διαφορετικό συνδυασμό επεμβάσεων. Αν σκέφτεστε να προβείτε σε face makeover, μπορείτε να λάβετε δωρεάν ειδική εκτίμηση συμπληρώνοντας την φορμα επικοινωνίας. Ενημερώστε μας για τις παρεμβάσεις που σκέφτεστε και θα επικοινωνίσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε ραντεβού σε μέρα και ώρα που θα σας εξυπηρετεί.
Face Makeover

FACIAL ANALYSIS • Video

FACIAL COSMETIC SURGERY • Download

FACIAL COSMETIC SURGERY • Download

CORRECTIVE JAW SURGERY • Download

CORRECTIVE JAW SURGERY • Download

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η εμφάνιση του προσώπου παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό και μοναδικό ρόλο στην αυτοπεποίθηση και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις – “Everything is in the face” - Μάρκος Τύλλιος Κικέρων. Η έννοια της "ομορφιάς" αποτέλεσε αντικείμενο φιλοσοφικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης κατά τη διάρκεια του κλασικού ελληνικού πολιτισμού (5ος - 4ος αιώνας π.Χ.) και της αναγέννησης (Leonardo da Vinci), συνδέοντας την ελκυστική εμφάνιση με τη συμμετρία και τις αρμονικές αναλογίες μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του προσώπου – Συμμετρία Προσώπου.

Το περιγραμμα της κάτω γνάθου, η μύτη και το πηγούνι αποτελούν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης του πρόσωπου. Άλλα χαρακτηριστικά, όπως τα χείλη, τα ζυγωματικά, ο λαιμός (“προγούλι”), πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, ώστε να πετύχουμε  ένα άρτιο και φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και μπορεί να χρειάζεται μία ή περισσότερες παρεμβάσεις.

FACE MAKEOVER

Face Makeover (Facial Makeover Surgery) είναι ένας συνδυασμός παρεμβάσεων στα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά του προσώπου, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αισθητικού αποτελέσματος. Η όλη διαδικασία συνίσταται σε 3 βασικούς άξονες και μπορεί, κατά περίπτωση, να ολοκληρωθέι σε ένα ή σε περισσοτερα στάδια.
Face Makeover

FACE MAKEOVER • 3 ΣΤΑΔΙΑ

Ι. Ορθογναθική Χειρουργική

Ορθογναθική χειρουργική (Corrective Jaw Surgery) είναι η επέμβαση με την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε το περιγραμμα του προσώπου, μέσω απόδοσης σωστής ("ορθής") σχέσης μεταξύ της άνω και της κάτώ γνάθου. Αποτελεί συνήθως τη βάση της αισθητικής “μεταμόρφωσης” του προσώπου.

II. Αισθητική Χειρουργική Προσώπου

Η απόδοση συμμετρίας και αρμονικών αναλογιών μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του προσώπου – μύτη, πηγούνι, χείλη, ζυγωματικά – είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη ενός ελκυστικού και φυσικού αποτελέσματος.

  • Γενειοπλαστική (Genioplasty, Chin Reshaping Surgery) – Το γένειο ("γένειο" σημαίνει πηγούνι) παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός ισορροπημένου αισθητικά προφίλ (face profile). Γενειοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση και / ή το σχήμα του πηγουνιού. Η αύξηση του πηγουνιού (chin augmentation) είναι μια από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο και φορά ανδρες και γυναίκες με κοντό και ατροφικό γένειο.
  • Ρίνοπλαστική (Rhinoplasty) – Όταν μια μύτη είναι πολύ μεγάλη, μακριά ή με "καμπούρα" (προέχον ύβος), μπορεί να επισκιάσει ένα κατά τα άλλα όμορφο πρόσωπο. Αντιθέτως μια ελκυστική και καλοσχηματισμένη μύτη, μπορεί να αναδεικνύξει τη φυσική ομορφιά των ματιών, του στόματος και των ζυγωματικών.
  • Περίγραμμα προσώπου / διόρθωση στο “διπλοσάγωνο” (Double chin surgery) – H αισθητική διευθέτηση στο προγούλι (“διπλοσάγωνο”), συνίσταται στην απομάκρυνση του ανεπιθύμητου, πλεονάζοντος λιπώδους ιστού από την υπογενείδια περιοχή, με στόχο την αναδιαμόρφωση του φυσιολογικού περιγράμματος του της κάτω γνάθου και πηγουνιού και την απόδοση μιας πιο νεανικής και ελκυστικής εμφάνισης.
  • Πλαστική Χειλιών (Lip plasty) – Τα καλοσχηματισμένα και “γεμάτα” χείλη μπορούν να προσδώσουν ένα πιο θελκτικό χαμόγελο και μια πιο γενική και ελκυστική εμφάνιση. Η αύξηση του όγκου των χειλιών (lip augmentation) με ενέσιμα βιοϋλικά (fillers) και η άγνωστη, ενδεχομένως, σε πολλούς ασθενείς, ανόρθωση του άνω χείλους (subnasal lip lift) είναι ίσως οι πιο συχνές αισθητικές παρεμβάσεις στα χείλη.
  • Αύξηση ζυγωματικών (Cheekbone plasty, malar plastic surgery) – Τα έντονα και καλοσχηματισμένα ζυγωματικά αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό μιας αισθητικά ισορροπημένης και ελκυστικής εμφάνισης. Με τα εμφυτεύματα ζυγωματικών (εμφυτευματα προσώπου, face implants) και την αφαίρεση του λιπωδους σωματος της παρειάς (buccal fat pad removal), μπορούμε να τονίσουμε τα ζυγωματικά, αναδεικνυοντας την ομορφία του προσωπου.

ΙΙΙ. Μη Χειρουργικές Αισθητικές Παρεμβάσεις

Υπάρχουν αρκετές ελάχιστα παρεμβατικές θεραπείες που μπορούν να συμπληρώσουν την αισθητική "μεταμόρφωση" του προσώπου, όπως είναι η αύξηση του όγκου και η ενίσχυση του φυσικού περιγράμματος των χειλιών με τη χρήση ειδικού ενέσιμου υαλουρονικού ως υλικό πλήρωσης (fillers), η διόρθωση του "ουλικού χαμόγελου" με εφαρμογές botox, τονισμός του περιγράμματος με νηματα και η βελτίωση της εμφάνισης των δοντιων – λαμπερό χαμόγελο – με ορθοδοντική θεραπεία και/ή εφαρμογές αισθητικής οδοντιατρικής.

FACE MAKEOVER ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι άνδρες και γυναίκες επιλέγουν να απαλλαγούν από ατέλειες του προσώπου που τους ενοχλούν και να "μεταμορφώσουν" την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση τους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται διαφορετικό συνδυασμό επεμβάσεων - εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Η προσεκτική και ενδελεχής ανάλυση των αναλογιών του προσώπου, η ακριβής σχεδίαση και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι το “μυστικό” για την επίτευξη ενός άρτιου και φυσικού αποτελέσματος. Ο Dr. Χατζηστεφάνου χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη υπολογιστική “ψηφιακή” τεχνολογία Computer-Aided Design - CAD/CAM. Με τη βοήθεια του προσομοιωτή δημιουργείται μια τρισδιάστατη 3D απεικόνιση του προσώπου, η οποία επιτρέπει τη δοκιμή και σχεδίαση διαφορετικών αποτελεσμάτων, επιλέγοντας αυτό το οποίο ταιριάζει τελικά καλύτερα σε σας.
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται διαφορετικό συνδυασμό επεμβάσεων. Αν σκέφτεστε να προβείτε σε face makeover, μπορείτε να λάβετε δωρεάν ειδική εκτίμηση συμπληρώνοντας την φορμα επικοινωνίας. Ενημερώστε μας για τις παρεμβάσεις που σκέφτεστε και θα επικοινωνίσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε ραντεβού σε μέρα και ώρα που θα σας εξυπηρετεί.
Face Makeover

❖ FACE MAKEOVER ❖

❖ FACE MAKEOVER ❖

❖ FACE MAKEOVER ❖

❖ FACE MAKEOVER ❖

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Dr. CHATZISTEFANOY MD, PhD

FACIAL ANALYSIS • Video

FACIAL COSMETIC SURGERY • Download

FACIAL COSMETIC SURGERY • Download

CORRECTIVE JAW SURGERY • Download

CORRECTIVE JAW SURGERY • Download

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

GET IN TOUCH

logo_v2_hex_000000.png

GET IN TOUCH

logo_v2_hex_000000.png